Hvorfor en hjemmeside

Hvorfor en hjemmeside?

Ja det er måske et underligt spørgsmål, men ved du, hvorfor du har en hjemmeside?

 • Gør du dig tanker om formålet med din hjemmeside?
 • Lever hjemmesiden op til sit formål?
 • Er din hjemmeside en del af din virksomhedens markedsføring?
 • Hvorfor viser din hjemmeside ikke visioner – eller gør den?

Det er ikke nok at du er på internettet – tilstedeværelsen skal også kunne begrundes, og de besøgende skal kunne se, at hjemmesiden tjener et formål og at dette formål er at give dem oplysninger der hjælper med at løse deres problem.

Formålet med din hjemmeside bør være at få dine besøgende til at tage beslutninger om at købe noget af det du tilbyder, hvad enten du sælger varer eller tjenesteydelser for eksempel i form af en konsultation.

Hjemmesiden skal få de besøgende til aktivitet – gør den det?

Hjemmesidens kunder

Kundernes adfærdsmønster
Jo bedre du kender din hjemmesides kunder jo bedre kan du hjælpe dem. Derfor bør du vide noget om hvad dine kunder søger efter – hvorledes de fandt din hjemmeside og hvorfor de ikke kommer igen.

De besøgende er anonyme og du oplever ikke at de er i butikken.
De besøgende er utålmodige, og de har behov for et hurtigt svar, får de ikke det smutter de videre til en anden hjemmeside, og du ser dem måske aldrig mere.

Dine besøgende vil ikke bruge deres tid på at lede forgæves – deres tid er kostbar

Dine besøgende vil ikke føle sig dumme og ubehjælpsomme, fordi de ikke kan finde det de troede de kunne finde.

Næsten 50% af dine besøgende forlader din hjemmeside fordi: der er manglende eller forkerte links hjemmesiden har en dårlig navigation de besøgende fandt det de søgte eller de fandt ikke det de søgte.

Kundernes behov
De besøgende har et konkret behov, som de forventer at få løst ved at besøge din hjemmeside.

 • Er der overensstemmelse mellem hjemmesidens indhold og de besøgendes behov?
 • Kender du dine kunders behov?
 • Hvad vil du tilbyde nye kunder?

Hjemmesidens brugervenlighed

Brugervenlighed er ”kongen” på websiden, og dermed mener vi, at det er brugervenligheden der er det vigtigste, og det er brugervenligheden der afgør om din hjemmeside er god.

Ved du, om dine besøgende oplever din hjemmeside som brugervenlig?

Finder dine besøgende hurtigt og sikkert det de søger efter?

Giv ikke dine besøgende kun det de ønsker.
giv dem også det de ikke vidste de kunne få –
før du gav dem
det.

Selv om hjemmesiden er dit værk – så er den lavet for de besøgendes skyld – og derfor er det de dem der ved, om den løser deres behov.

En hjemmesides succes afhænger af om de besøgende kan bruge den.

Hvis de besøgende ikke kan finde et produkt eller en oplysning, er de gået galt i byen – hvordan får du dem til at komme tilbage?

Besøgende skal ikke søge ret mange gange forgæves før de ikke kommer igen.

Navigation er hjemmesidens rygrad og skal opfylde formålet med hjemmesiden.

Navigationen skal vise:
hvor er jeg? – hvor kom jeg fra? – hvor kan jeg komme hen?

Navigationen
skal hjælpe de besøgende med at finde den information, som
de selv
ønsker at finde, hurtigt og enkelt og at finde den information som virksomheden ønsker de skal finde, hurtigt og enkelt.

Hele hjemmesidens indhold skal kunne ses på forsiden, fordi overskuelighed er fastholder de besøgende.
Forvirring og uoverskuelighed jager de besøgende væk.

En rigtig navigation kan styre den besøgendes adfærd, så han skal bruge så lidt tid som muligt på at få svar på sit spørgsmål.

De besøgende kan kun vælge mellem synlige navigationsmuligheder.

Søgemaskineoptimering

Søges
Din hjemmeside skal være ”søgemaskineoptimeret”, det vil sige, den skal kunne findes.
En hjemmeside, der ikke kan findes er værdiløs

 • Kan hjemmesiden findes med de rigtige søgeord.?
 • Hvor mange søgninger er der på de enkelte søgeord?

Findes
Er hjemmesiden tilmeldt de rigtige søgemaskiner og kataloger?

Ses
Din hjemmeside skal kunne ses – indenfor de første 20 søgeresultater ellers er den for det meste værdiløs..
Målet for en hjemmeside er at få den placeret på de første resultatsider, når brugerne søger på ord, der findes på hjemmesiden.

 • Hvorledes ligger du placeret – vil du have en bedre placering og flere kunder? 
 • Hvorledes ligger dine konkurrenter placeret?

Hvad gør dine besøgende for at finde din hjemmeside?
De skriver de søgeord, som de mener, er de vigtigste for at finde det de søger.

 • Er dine søgeord så specifikke, at ingen besøgende vil bruge dem?.
 • Er dine søgeord så almindelige, at ingen besøgende vil bruge dem?.

Kun ca. 1/3 af alle søgninger giver et brugeligt resultat, fordi hjemmesiden ikke har det indehold, som de besøgende troede.

Arbejdet med at forblive synlig på søgemaskinerne slutter aldrig.

Hjemmesidens links (linkbuilding)

Interne links
At følge et link på din hjemmeside er kostbart i tid – derfor må den besøgendes tid ikke bruges til at besøge unødvendige sider undervejs til målet.
Hjemmesidens linkstruktur skal være enkel og klar – ikke forvirrende.
Den besøgende må ikke gå glip af sider som kan være værdifulde for ham.
Forskellige besøgende kan have forskellige behov / interesser og kan derfor have ønsker omforskellige links.
Brug en linktitel for at vise hvor linket fører hen, så den besøgende kan se, at det vil være en fordel for ham at følge dette link.
I en bog bladrer man til næste side, men på internettet linker man fra side til side.
Krydslink dine egne sider.

 • Har du brudte links på din hjemmeside?
 • Hvem kontrollerer og retter dine brudte links?

Externe links
Ingen hjemmeside er en øde og isoleret ø – tænk på at internettet er næsten 8.000.000.000
hjemmesider, der er forbundet med hianden.

 • Hvor mange links er der til din hjemmeside?
 • Hvor mange links er der fra din hjemmeside?

Populære søgemaskiner f.eks. Google bruger linkpopularitet til at afgøre hvor populær en side er.
Hvis mange linker til din side, må den være interessant.
Udover at forsøge at få dit link optaget alle de steder det måtte være relevant, kan du gøre følgende:
Find relevante sider for at undersøge hvem der linker til dine konkurrenter.

Linksamarbejde
I gennemsnit kommer ca. 20 % af alle besøg på en hjemmeside gennem et link fra en anden hjemmeside. 
Hjælp dine besøgende ved at linke til andre relevante sider.

 • Hvem udveksler du links med?
 • Ønsker du at få flere link til din hjemmeside?

Hjemmesidens sikkerhed

Hvornår har du sidst lavet en backup af dine vigtige data?

Det er vigtigt at tage backup, fordi din computer bliver brugt til at opbevare flere og flere data:

Hjemmesider -breve – hjemmearbejde – foreningsarbejde – husholdningsbudget – digitale fotoalbum, musik og videooptagelser.

”Rigtige mænd tager ikke backup, rigtige mænd græder.”

I dag er der ingen undskyldning for ikke at lave backup, fordi backup kan det foregå helt automatisk med et gratis backupprogram.

Et backup kan lave en backup af dit arbejde hvert femte minut og dermed begrænse tabet, hvis harddisken skulle bryde sammen.

Andre dokumenter kan kopieres en gang i døgnet.

Backupen kan komprimeres og forsynes med en adgangskode.

Backupen kan gemmes i en enkelt fil, som kan placeres på en server på internettet eller brændes over på en cd-rom.

Der kan gemmes flere versioner af backup, så du i forbindelse med et stort dokument kan gå tilbage og se hvordan det så ud på forskellige tidspunkter.

Hjemmesidens validering

Validering
At din hjemmeside validerer betyder, at den overholder W3C´s (World Wide Web Consortium) regler/standarder for hvordan en hjemmeside skal laves.
Kun ved at følge reglerne fra W3C viser alle browsere din hjemmeside korrekt.

Browsere
Microsofts browser Internet Explorer er den mest brugte browser.
På grund af Intenet Explorers store udbredelse er det også den browser der er udsat for næsten alle angreb af virus og hackere.
Ønsker du at din hjemmeside også skal vises korrekt i de søgninger der sker i andre browsere for eksempel Firefox skal din hjemmeside validere.
En din hjemmeside lavet korrekt, må den vise

Overholder din hjemmeside W3Cs standarder
Det er muligt at undersøge om din hjemmeside overholder W3Cs standarder, fordi W2C har lavet en såkaldt validator.

Når din hjemmeside er lavet efter W3Cs standarder kan den også ses i de nye browsere der dukker op i fremtiden den er såkaldt fremtidssikret.
W3C tager ikke stilling til om din hjemmesides udseende og indhold er godt eller dårligt, men kun om den validerer korrekt.

Har din hjemmeside forkerte og overflødige koder?
Hvis din hjemmeside ikke validerer kan det bevirke, at den bliver for langsom og mange besøgende forsvinder uden at få set dens indhold.

Langsomligheden kan skyldes forkerte koder og overflødige koder, for store billeder og animationer.
Rigtige billeder, færre animationer og rigtige koder vil gøre din hjemmeside mere brugervenlig, fastholde de besøgende og få dem til at komme igen.

Hvad nu ?
Få din hjemmeside valideret – få rettet de forkerte koder og få placeret W3Cs ikon  på din hjemmeside.

Det vil øge din troværdighed, hvis din hjemmeside validerer, og det vil give dig en bedre placering på søgemaskinerne, fordi de i højere grad end tidligere vurderer om hjemmesiderne validerer.

Analyse af hjemmeside

Hvor mange besøger din hjemmeside? – vurder om de besøgende, har værdi for dig

 • Vil du gerne have flere besøgende? – se hvordan får du det
 • Hvordan finder de besøgende din hjemmeside? – der er flere muligheder
 • Finder de besøgende det, de søger efter på din hjemmeside? – det bør du vide
 • Hvor mange af de besøgende kommer igen? – vurder deres loyalitet
 • Hvor længe varer besøget? – måske kun få sekunder eller ½ time
 • Hvordan bevæger de besøgende sig på hjemmesiden? – du kan se deres fodspor

Hvor i Danmark kommer de besøgende fra? – måske fra lokalområdet, eller fra en landsdækkende annonce, det er fornuftigt at bruge sine annoncepenge rigtigt.

Webmaster

Kan du stille krav til din webmaster?
Ja det kan du helt bestemt, men for at du kan stille de rigtige krav og vurdere de svar du får, er det nødvendgt at du ved noget om hvad du kan stille krav om – ellers er det ikke muligt.

Har du ikke betalt for at få lavet din hjemmeside kan du normalt ikke stille krav om noget som helst – det er en af de største farer ved at få noget gratis.
Og det kan være svært at komme ud af et sådant engagement

Hvilke krav stiller du til din webmaster?
Du kan stille krav om at tidsaftaler overholdes – udsagn som “jeg skal nok ordne det snarest” – “det varer ikke ret lang tid” – “ja nu gør jeg det” osv., osv. kan du ikke bruge til noget.

Du kan stille krav om at webmaster har den nødvendieg faglige expertise, at han laver et godt håndværk.

Spørgsmål til dig inden du vælger webmaster.

 • Hvilke krav skal din webmaster opfylde?
 • Kan din webmaster opfylde disse krav?
 • Har din webmaster kendskab til din branche?
 • Tilfører webmaster dig nye ideer til forbedring af din hjemmeside?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *